روز تخمک گذاری

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با سلام
در روز ۲۲ سیکل (با احتساب ۴ روز لکه بینی خفیف) در سونوی بنده نوشته شده بقایای فولیکول پاره شده به قطر ۱۴ میلیمتر به همراه مایع مختصری در کلدوساک خلفی دیده شد. رحم نمای فاز ترشحی دارد و ضخامت آندومتر ۹ میلیمتر است.
بر طبق این جواب تخمک حدودا چند روز قبل آزاد شده؟
دوره های من ۲۹ تا ۳۷ است و معمولا کیت های ال اچ روز ۲۲ سیکل مثبت می شوند.

0
زنان و نازایی abdolahi789 0 پاسخ 22 مشاهده

ارسال پاسخ