در پوست سر دختر ۵ ماهه ام دقیقا پشت سر نزدیک به گردنش یک چیزی مثل جوش زیر پوستی هست که با دست قابل لمس هست آیا این لیک خطرناکه یا رفع میشود؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف
0
کودکان 2949909450 0 پاسخ 32 مشاهده 0

ارسال پاسخ