در هفته ۱۲ اب دور جنینم کمه خیلی نگرانم چکار کنم

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

کمک کنبد ایا راهی داره که اب دور جنین اصافه بشه

0
زنان و نازایی S.azizi 0 پاسخ 20 مشاهده 0

ارسال پاسخ