در معرض اسکیزوفرنی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام،افرادیکه در معرض اسکیزوفرنی قرار دارند ممکن است علائمی بروز دهند اگر چنین است چه علائمی بروز میدهند؟یا این اصطلاح برای افرادی بکار میرود که مقلا یکی از اعضای خانواده شان دچار این بیماریست و یا سوءمصرف مواد مخدر دارند به اصطلاح میگوید این افراد در معرض اسکیزوفرنی هستند و این افراد علامت خاصی را بروز نمیدهند بلکه اصطلاحیست برای افرادی خاص.تشکر.

0
اعصاب و روان یاسر 0 پاسخ 10 مشاهده 0

ارسال پاسخ