درمان گلوسیتول

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با سلام گفته می شود که یکی از دلایل لاغری افراد وجود گلوسیپرول حاصل از کنجاله است که وارد بدن شده و این افراد هرچه می خوردند باز لاغرند درمانی برای افرادی که احتمال گلوسیتول در بدنشان وجود دارد است یعنی راهکاری برای حذف این ماده وجود دارد؟

0
تغذیه Seyedasghar 0 پاسخ 15 مشاهده 0

ارسال پاسخ