درمان اگزمای دور دهان و بینی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با خوردن گرمیجات دور دهان و بینی دچار قرمزی التهاب و اگزما میشود. ۲ دوره سایکلین خورده ام که مشکل رفع شد باز بعد مدتی باخوردن گرمیجات برگشت. آیا میتوانم باز داکسی سایکلین مصرف کنم؟

0
پوست ومو Behnazz 0 پاسخ 17 مشاهده 0

ارسال پاسخ