درد شدید دستگاه تناسلی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

درد شدید در قسمت پایین بدن بین بیضه ها و مقعد صورت گرفت و خون ریزی از بینی و حالت سرگیجه و درد در قسمت سمت چپ پایین شکم و تاری دید و سنگینی گوش دارم

0
جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی نوید 0 پاسخ 42 مشاهده 0

ارسال پاسخ