خفگی یا ترس

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام من دوازده روزه واکسن دخترم زدم تو واکسنش تب سنگینی کرد بعدش چهار روز شکمش کار نکرد بعد چهار روز کمی کار کرد.بعدش دوباره پنج روز کار نکرد غروب هفت براش شیاف زدم و دوساعت بعدش کمی تب کرد ۳۸درجه لردیم دکتر گفت گوشش و گلوش سرما داره چرک خشک کن و سیتیزین داد و استا.ولی وقتی خونخ اومدیم گذاشتم پایی حالات پشت یا طاق باز شروع کرد چشش درشت کردن و دستو پاش داد بالا زد زیر گریه تا بغلش کردم اروم شد.دکتر این یعنی خفگی؟یاترس؟امروز الان چهار روز گذشته از اون روز دوبار دیگه دیدم برا همین دیگه به چپ و راست میخوابونم نم

0
کودکان خفگی یا ترس 0 پاسخ 79 مشاهده 0

ارسال پاسخ