جواب آندوسکوپی معده

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

نظرتون در رابطه با این آندوسکوپی چی

0
داخلی 0 پاسخ 38 مشاهده 0

ارسال پاسخ