جنسی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام خسته نباشید …
من درگیر مشکل خود ارزایی بودم ترکش کرده بودم تا این اواخر …
تازگیام نصف شب یهو بیدار میشم
بشدتتتت تحریک میشم
سرم گز گز میکنه بدنم داغ میشه
انگار نیاز بشدت اورژانسی به سکس دارم ولی مجردم
خیلی بدم میاد خودارزایی کنم ولی واقعا یبار سعی کردم انجامش ندم بعد اینکه بهو از خواب بیدار شدم
یک ساعت کامل بدنم داغ بود بی تاب بودم
بعد اینکه انجامش دادم
راحته راحت خوابیدم
ولی احساس گناه میکنم
مرد که نباید خدارزایی کنه
متنفدم از خودم
توروخدا کمکم کنید
من پیش چه پزشکی برم ؟

0
اعصاب و روان بهنام 0 پاسخ 56 مشاهده 0

ارسال پاسخ