تیروئید من کم کاره وداروی لوکسین۵۰ رو استفاده میکنم و تیروئیدم روی شماره ۱۱ است والان سونگرافی تیروئید انجام داده ام والان دکتر داخلی گفته باید اسکن تیروئید انجام دهم ولی در پزشکی هسته ای گفته اند باید داروی تیروئید یک ماه قطع شود(برای بهترنشان دادن اسکن) با این وجود قطع دارو در نزد پزشکان خطرناک است الان اگه دارو رو به مدت یک ماه قطع کنم خطر دارد یانه؟ ممنون

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

فایل پیوست

فایل پیوست
0
داخلی احمد 0 پاسخ 49 مشاهده 0

ارسال پاسخ