توهم کاذب چیست؟نوعی جنون و دیوانگی یا مرز عقل و روانپریشی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام.توهم کاذب چیست؟نوعی جنون و دیوانگی یا مرز عقل و روانپریشی؟مثلا اگر فردی به واقعیت صدایی از مثلا دیوار بشنود اما بداند این توهم بوده این چون بینش داشته نشانه ای از روانپریشی محسوب نمیشود و توهم کاذب نام میگیرد یا توهم کاذب فرم دیگریست در مواقعی بیمار روانپریش بطور نادر میداند افکاری که دارد ممکن است صحیح نباشد یا چیزهائی که میشنود غیرواقعی هستند؟مرسی.

در حال بررسی 0
اعصاب و روان Yaser 0 پاسخ 23 مشاهده 0

ارسال پاسخ