تفسیر گزارش ام آر آی مغز

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

مدتی سرگیجه خیلی زیاد دارم دوبینی و تمرکز خود را از دست دادم و نمیتونم درست به چیزی فکر کنم بعد به نتیجه برسم حتی خیلی وقت ها فراموشی لحظه ای دارم آزمایش خون و آزمایش ام آر آی سر دادن این تفسیر گزارش این آزمایش ‏mri سر را اگه لطف کنید میخواستم

0
مغز و اعصاب 0 پاسخ 9 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ