تشخیص میخچه یا زگیل کف پا؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

دوتا ضایعه کف پام درومده که نمیدونم میخچه هست یا زگیل ؟ دایره ای شکله
فکر کردم میخچه هست و با میخک یکم سوزوندمش واسه همین تو عکس یکم سیاهه


فایل پیوست
0
پوست ومو shahab27 0 پاسخ 17 مشاهده 0

ارسال پاسخ