تخمک گذاری بعد سقط

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با سلام، من ۳ ماه پیش سقط داشتم و بعد از آن دوره های من از ۳۰ روز به ۳۷ روز تبدیل شد و ضمنا از روی ترشحاتم‌حدس میزنم که تخمک گذاری من قطع شده در صورتی که قبل سقط هیچ مشکلی نداشتم و سقطم به دلیل ضعف جفت و به صورت طبیعی انجام شد، دو سوال دارم:
۱- آیا ممکن است بعد سقط تخمک گذاری قطع شود؟
۲- در این صورت راه درمانی که زود پاسخ دهد وجود دارد؟

0
زنان و نازایی بهاره 0 پاسخ 18 مشاهده 0

ارسال پاسخ