بی حسی پای چپ

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

مدتی است احساس بی حسی خفیف در پای چپم از ساق به سمت کف پا دارم و درد خفیف و در خواب حرکات غیر ارادی پا را دارم، لطفا راهنمایی کنید.

0
داخلی ibrahimVarasy 0 پاسخ 13 مشاهده 0

ارسال پاسخ