بی حسی انگشت

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام،انگشت سبابه دستم چندوقته بیحس شده،وقتی فشاربدهم انگار درونش شیشه یا چیزی باشه،سنم۶۵ وپوکی باروماتیسم دارم،ناخنهام شیارکرکره ای دارن،چیکارکنم با تشکر

0
مغز و اعصاب گل گلپونه 0 پاسخ 21 مشاهده 0

ارسال پاسخ