بی حسی الت تناسلی

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با سلام. دوماه پیش تو باشگاه ب علت زور زدن اشتباه صدایی در ناحیه الت تناسلی و بیضم شنیدم انگار که رگی پاره یا جابه جا شد. از اون روز ب بعد مشکل نعوظ دارم.بی میلی جنسی دارم. تا قبل این اتفاق هیچ گونه مشکلی نداشتم از لحاظ جنسی. دکتر ارولوژی چند تایی رفتم ازمایش هورمونی و سونوگرافی بیضه هم دادم.هیچ مشکلی ندارم.
آخرین دکتری ک رفتم گفت ک تو هیچ مشکلی نداری از لحاظ جسمی فقط مشکلت ریشه عصبی داره و گفت با دکتر مغز و اعضاب مشورت کنم.
من ی خورده بیرون زدگی دیسک کمر هم دارم.
لطفا راهنمایی کنید

0
مغز و اعصاب 0 پاسخ 20 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ