بکارت

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

تو برگه پزشک قانونی نوشته
پرده بکارت متسع مدخوله و دارای پارگی همراه با نسج التیامی در ناحیه ۶ و ۹ میباشد که مربوط به بیش از سه هفته اخیر است .
میدونم باکره نیستم ولی قسمت دومش یعنی چی ؟

0
زنان و نازایی mamama 0 پاسخ 8 مشاهده 0

ارسال پاسخ