بررسی نتیجه mri گردن

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

MRI of cervical spine
c4-c5 level: annular tear with right paracentral disc protrusion causing right foraminal and lateral recess stenosis and cord compression.
c65-c6 level: central disc protrusion with cord comression is noted.
bones and bone marrow: normal
paravertebral soft tissues: unremarkable
cervical spine curve: normal.

AC mild DJD changes is noted.
supraspinatus tendon mild tendinosis is present.
fluid in long haed of biceps tendon in favor of tenosynovitis is present.
posterior superior labral tear along with 3 mm paralabral cyst is seen.
mild effusion in subcoracoid bursa is noted.
– articular cartilage & glenoid labrum: intact.
– bone & bone marrow: unremarkable.
– neurovascular bundles: normal
shoulder soft tissues and muscles: normal

حل شده 0
مغز و اعصاب 2 پاسخ 269 مشاهده 0

درباره نویسنده

پاسخ ها ( ۲ )

  0
  دی ۱۳, ۱۳۹۹ در ۱:۵۸ بعد از ظهر

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش داده شود

  گزارش انصراف
  چرا کسی پاسخ نداد
  من دستم درد می کنه حال ندارم تایپ کنم خواب
 1. دکتر هادی قره باغی
  0
  دی ۱۹, ۱۳۹۹ در ۱:۵۹ بعد از ظهر

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش داده شود

  گزارش انصراف
  سلام.
  در بررسی ستون مهره گردنی، برآمدگی دو دیسک بین مهره ای با فشار بر روی ریشه های عصبی و نخاع گزارش شده.
  در بررسی مفصل شانه التهاب تاندونها و آسیب به قسمتی از مفصل مطرح شده‌‌.
  نیاز به مشاوره جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی وجود داره.

  تذکر : پاسخ داده شده به پرسش شما تنها به جهت راهنمایی است و جایگزین معاینه و ویزیت توسط پزشک نمی باشد.
  مجموعه پزشکان دکتر شما در خصوص عواقب بعدی مسئولیتی ندارد.
  بهترین پاسخ

ارسال پاسخ به dr.fet