با سلام تفسیر آزمایش رو در خصوص میکروب معده و ورم معده می خواستم

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف
0
داخلی 0 پاسخ 104 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ