بارداری پوچ

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

چهارماه پیش بارداری پوچ داشته ام وقلب جنین تشکیل نشد ایا علت میتواند اسپرم مرد باشد

0
زنان و نازایی بارداری پوچ 0 پاسخ 46 مشاهده 0

ارسال پاسخ