بارداری خارج از رحم

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

با سلام من چندتا سوال داشتم که به صورت مختصرمیپرسم که در حوصله شما اساتید عزیزباشه 
۱-آیا بعد از ۴بار پریود شدن به صورت همیشگی و۲بار استفاده از بی بی چک ومنفی نشان دادنش دیگر بارداری خارج از رحم منتفی است؟ 
۲-بارداری خارج از رحم حدااکثر تا کی مشخص میشود؟یعنی میشود کسی حتی تا۱۶هفتگی هم متوجه بارداری خارج از رحم نشود؟ 
۳-سونو رحم وضمائم ایا این نوع بارداری رامشخص میکند؟

0
زنان و نازایی aseman380 0 پاسخ 21 مشاهده 0

ارسال پاسخ