بارداري

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

من حدود يك هفته پيش احساس كردم مايع مني داخل واژنم رفته چند دقيقه بعد از سكس قرص خوردم بهد امروز كامل مايع مني داخل واژنم ريخت نيازه و قرص نخوردم ايا احتمال بارداري هست؟؟

0
زنان و نازایی sara 0 پاسخ 25 مشاهده 0

ارسال پاسخ