اکثراً قسمت صلبیه چشم بنده زرد رنگ بوده و حساسیت چشمی در بهار نیز دارم و در این قسمت نیز لکه های خاکستری نیز مشاهده می شود لطف فرموده راه حل درمانی مناسب را بیان نمایید با تشکر

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

بنده مزاج گرم داشته و ریزش مو به شکل مقطعی و الوپسی نیز دارم علت و درمان ان را لطفا شرح دهید

0
چشم پزشکی رضوان 0 پاسخ 314 مشاهده 0

ارسال پاسخ