اسکیزو

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام،وقتتون بخیرمن بیماری اسکیزودارم خواستم معنی اینکلمات روبدونم افت عملکردجی ای اف کمت ازپنجاه کدسیزده

0
اعصاب و روان اسکیزو 0 پاسخ 27 مشاهده 0

ارسال پاسخ