ابتلای یک شخص با اسکیزوافکتیو به اسکیزوفرنی ممکن است؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

سلام.فرد با تشخیص اسکیزوافکتیو ممکن است بعد از مدتی بیماریش به اسکیزوفرنی تبدیل شود یا اسکیزوفرنی هم بگیرد و تشخیص از اسکیزوافکتیو به اسکیزوفرنی تغئیر کند یا تشخیص یکی است و اینها بهم تبدیل نمیشوند،مبتلا به اسکیزوافکتیو از ابتلا به اسکیزوفرنی در آینده مصون است؟

0
اعصاب و روان Ali 0 پاسخ 16 مشاهده 0

ارسال پاسخ