آندوسکپی معده

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش انصراف

این اندوسکپی پدرمه بعد از اندوسکپی از معدش نمونه برداری کردن و توضیحی ندادن که اونم چندروز دیگه اماده میشه
میشه لطفا تفسیرش بکنید نمیتونم تا اومدن نتیجه نمونه صبر کنم

0
داخلی 0 پاسخ 124 مشاهده 0

درباره نویسنده

ارسال پاسخ